Labels

Saturday, March 24, 2012

Syarah Kitab Rukun Iman (5 Siri)

[Download buku ini di: http://www.islamhouse.com/pg/9717/all/1 ]
Bismillahirrahmanirrahim.
 Ini adalah siri kuliah Syarah kepada kitab Rukun Iman yang disampaikan oleh Dr AAM di beberapa buah masjid dan surau, ketika lawatan ke Kuching, Sarawak.
Buku “Rukun Iman” ini walaupun kecil dan ringkas, namun ia merangkumi semua topik yang berkaitan dengan Iman yang dibincangkan berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah.
Diharapkan huraian dan syarah yang .ringkas ini juga dapat memberi ilmu fardhu ‘ain yang berguna kepada masyarakat dalam memahami ilmu yang amat penting ini.