Labels

Saturday, April 7, 2012

Syarah Kitab Tauhid & Syirik.


Kuliah Dhuha AAM di Masjid Ar-Rahman, 
Kg. Galang, Pulai Chondong. Sebanyak 2 Siri.

Tuesday, April 3, 2012

Fatwa Larangan Berzikir Memukul Gendang

 Fatwa Larangan Berzikir Memukul Gendang Atau Peralatan Muzik Lain Di Dalam Masjid

Ibadah
Tarikh Keputusan:  29 Dec, 2010.


Keputusan: 
 (a) Dilarang memukul alat gendang atau memainkan apa-apa jenis alatan muzik di dalam masjid atau surau kerana perbuatan tersebut adalah bercanggah dengan syariat dan akhlak Islam;

(b) Bagaimanapun, penggunaan alat gendang atau apa-apa jua jenis alatan muzik lain bagi menjalankan aktiviti yang dibenarkan oleh syarak boleh dilaksanakan di luar bangunan masjid, surau atau madrasah dan pelaksanaannya hendaklah berlandaskan syariat dan akhlak Islam.