Labels

Saturday, March 15, 2014

10 Sebab Meraih Mahabbah kasih Allah Azza wajalla kepada hamba-Nya.


Meraih Mahabbah Cinta Allah
Alhamdulillah al-Faqir Abu Anas Madani telah selesai syarah Sepuluh Sebab Untuk Mendapat Mahabbah Atau Kasih Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui kitab ini serta beberapa tambahan dan huraian.
Lihat link huraian Bahasa Arab di:
الأسباب الموجبة لمحبة الله
 الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله

Sepuluh sebab atau cara  ini disebut oleh Sheikh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Kitab “Madarij As-Salikin” - ( مدارج السالكين ).