Labels

Saturday, October 20, 2012

Amalan Korban; Hikmah, Hukum & Sunnah

Tajuk: Amalan Korban; Hikmah, Hukum & Sunnah.
Oleh: Dr. Abdul Basit Abdul Rahman.
بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya agar berkumpul pada musim haji di Arafah, dan menumpahkan darah haiwan korban (al-Hadyu). Ia adalah bulan penuh berkat kerana di dalamnya bergabung dua ibadat agung iaitu ibadat haji dan korban yang dimulakan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim as lagi.