Labels

Thursday, April 12, 2012

Hukum Pemindahan Organ Manusia.

Catatan Abu Anas tahun 1996 sewaktu masih belajar 
di Universiti Islam Madinah:
Masalah Pemindahan & Penanaman Semula Organ 
Dan Anggota Manusia.